CVB Ecologistics B.V. › Bollegraaf Recycling Solutions

CVB Ecologistics B.V.
Blocks overlay

CVB Ecologistics B.V.

CVB Ecologistics B.V. › Bollegraaf Recycling Solutions

Bollegraaf Recycling Machinery B.V. has been engaged in a legal dispute with CVB Ecologistics B.V. for quite some time now. The problems arose when CVB Ecologistics B.V. did not comply with its obligations as set out in the agreement with Bollegraaf Recycling Machinery B.V. and placed news items at her website that damaged the honor and good name of Bollegraaf Recycling Machinery B.V.

Since CVB Ecologistics B.V. refused to remove the publications that contained demonstrable errors, the court of justice had to be called upon.  The judge ruled in favor of Bollegraaf Recycling Machinery B.V. on all counts. The opinion of the court is that the publications of CVB Ecologistics B.V. were untrue and illegal.

The rectification of CVB Ecologistics B.V. can be found on its website, and reads:

Recently CVB Ecologistics B.V. placed a news item her website regarding Bollegraaf Recycling Solutions B.V. that damaged their honour and good name. This action taken by CVB Ecologistics was unlawful and CVB Ecologistics B.V. wishes to rectify, undo and limit the consequences of this action by placing this message. The comments that CVB Ecologistics B.V. did about Bollegraaf B.V. were tendentious, unfounded and in contradiction with the truth.

For more information about this issue or about Bollegraaf Recycling Machinery B.V. please contact Mrs. M. Kremer, Corporate Communications, at +31 (0) 596-654333

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bollegraaf Recycling Machinery B.V. is al enige tijd verwikkeld in een juridisch geschil met CVB Ecologistics B.V. De problemen ontstonden toen CVB Ecologistics B.V. haar verplichtingen op grond van een met Bollegraaf Recycling Machinery B.V. gesloten overeenkomst van opdracht niet nakwam en besloot een aantal publicaties op haar website te plaatsten waarmee de eer en goede naam van Bollegraaf Recycling Machinery B.V. werd geschonden.

Omdat CVB Ecologistics weigerde deze publicaties vol met aantoonbare onjuistheden te verwijderen moest de rechter er aan te pas komen. De rechter heeft Bollegraaf Recycling Machinery B.V. volledig in het gelijk gesteld. De publicaties van CVB Ecologistics waren in strijd met de waarheid en onrechtmatig, naar het oordeel van de rechter.

De rectificatie van CVB Ecologistics B.V. is op haar website te vinden en luidt:

Recent heeft CVB Ecologistics B.V. een artikel geplaatst op haar website en aan haar relaties gezonden waarmee de eer en goede naam van Bollegraaf Recycling Machinery B.V. is geschonden. Daarmee heeft CVB Ecologistics B,V. onrechtmatig gehandeld jegens Bollegraaf Recycling Machinery B.V. CVB Ecologistics B.V. wenst met deze rectificatie voornoemde onrechtmatige daad ongedaan te maken en de gevolgen hiervan te beperken. De uitlatingen die CVB Ecologistics B.V. heeft gedaan ten aanzien van Bollegraaf Recycling B.V. waren tendentieus, ongefundeerd en in strijd met de waarheid.

Mocht u meer informatie wensen over deze kwestie of over Bollegraaf Recycling Machinery B.V. dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Kremer, Corporate Communications, te bereiken op +31 (0)596 - 654333