Bollegraaf Recycling Solutions › Bollegraaf Recycling Solutions

Bollegraaf Recycling Solutions
Blocks overlay

Bollegraaf Recycling Solutions › Bollegraaf Recycling Solutions

Bollegraaf Recycling Solutions

Firma Bollegraaf została założona w 1961 r. jako Machinefabriek en Plaatsnijbedrijf H. Bollegraaf. Założyciel firmy, Hartog Bollegraaf, zajmował się demontażem i handlem samochodów na złomie metalowym. Urodził się on jednak ze smykałką do tworzenia nowych rzeczy. Zaczynał od wytwarzania belownic pionowych i budowania opinii o wytwarzaniu najwyższej jakości urządzeń.

Rozwijając technologię przy uwzględnieniu ekologii, poszerzył wachlarz swoich produktów o pionowe, półautomatyczne, a obecnie również całkowicie zautomatyzowane belownice z klapami pre-press. Koncepcja ta szybko się przyjęła, a firma Bollegraaf rozwinęła się z krajowego holenderskiego przedsiębiorstwa w międzynarodową firmę.

W roku 1989 Heiman Bollegraaf przejął firmę od swojego ojca. Pod jego kierownictwem w latach 90 i w pierwszym dziesięcioleciu tego wieku firma Bollegraaf stała się globalnym graczem w produkcji sprzętu do recyklingu i przetwarzania odpadów, dysponując doświadczeniem w tworzeniu pełnych, najnowocześniejszych instalacji do recyklingu. W miarę zbliżającej się emerytury Heiman Bollegraaf sprzedał w 2015 r. większość udziałów udziałowcom z firmy ABN AMRO.