Zrównoważony rozwój › Bollegraaf Recycling Solutions

Zrównoważony rozwój
Blocks overlay

Zrównoważony rozwój › Bollegraaf Recycling Solutions

Zrównoważony rozwój

Recykling polega na odzyskiwaniu wartości z odzysku zasobów. Właśnie' taka koncepcja napędza przemysł recyklingowy i działalność naszych klientów. W firmie Bollegraaf panuje przekonanie, że nie ma czegoś takiego jak odpad — a jedynie zasób o potencjalnej wartości. Jest to inspiracja, z której korzystamy w celu dodania wartości do marek naszych klientów, przemysłu recyklingowego. Przyczyniamy się też do ochrony ograniczonych światowych zasobów.

To właśnie zrównoważony rozwój oznacza dla firmy Bollegraaf. Można to zauważyć w każdym aspekcie marki i działań firmy Bollegraaf. Nasze „zielone” urządzenia malowane farbą na bazie wody są opracowane w taki sposób, aby zapewniać możliwie najniższe zużycie mocy, najdłuższą żywotność oraz najwyższą wartość szczątkową na rynku.