BAS Shredder › Bollegraaf Recycling Solutions

BAS Shredder

BAS Shredder zawiera dwa wały, w obrębie których ostrza ścinające obracają się wokół siebie nawzajem, zapewniając cięcie materiału na paski. Wielkość pasków/ścinków określa grubość ostrzy ścinających oraz odległość między zębami. Proste rozdrabniające ostrza ścinające/duże zęby (35 mm) służą do pobieżnego rozdrabniania przy maksymalnej wydajności na poziomie ok. 6 000 kg/godzi.

Po zakończeniu tego procesu można zastosować drobniejsze rozdrabnianie, w przypadku którego ostrza ścinające/drobne zęby (12 mm) można wykorzystać na przykład do niszczenia poufnych dokumentów. Maksymalna wydajność wynosi około 3 000kg/godz.

Zobacz nasz film

Bollegraaf Recycling Solutions | Rozdrabniacze