System zabezpieczeń B.O.S.S 2.0 › Bollegraaf Recycling Solutions

System zabezpieczeń B.O.S.S 2.0
Blocks overlay

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu dzięki systemowi B.O.S.S. 2.0

Pracownicy firmy zajmującej się recyklingiem są narażeni na poważne zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, w którym znajdują się takie urządzenia jak belownice, transportery i rozdrabniacze. Niebezpiecznych sytuacji i potencjalnych wypadków można uniknąć, stosując dodatkowe środki ostrożności.

System B.O.S.S. 2.0 zapewnia zgodność Twojego systemu do sortowania i recyklingu z europejską normą bezpieczeństwa EN 16252:2013 oraz spełnianie wymogów bezpieczeństwa. Zgodnie z normą belownice poziome zasilane przez transportery wymagają zamocowania dodatkowych urządzeń zatrzymania w celu ochrony osoby potencjalnie upadającej na transporter. System B.O.S.S. 2.0 oferuje bardzo dobre rozwiązanie zapewniające zgodność systemu z normą EN 16252:2013, szczególnie w przypadkach gdy transporter podający znajduje się w zagłębieniu. System zawiera certyfikat zgodny z normą bezpieczeństwa EN ISO 13849-1 PL c.