Odbarwianie odpadów › Bollegraaf Recycling Solutions

Odbarwianie odpadów
Blocks overlay

Odbarwianie odpadów › Bollegraaf Recycling Solutions

Odbarwianie odpadów

Celem tego rodzaju specjalistycznej instalacji jest oddzielanie, sortowanie i przetwarzanie zadrukowanego papieru i kartonu z wejściowego źródła papieru mieszanego. Materiał wyjściowy jest następnie układany w bele i przesyłany do ponownego wykorzystania.

Lepszy proces oddzielania stanowi kluczowy czynnik dla uzyskania wyższego poziomu wartościowego materiału wyjściowego, podnosząc tym samym jakość produktu końcowego. Firma Bollegraaf tworzy i zapewnia najwyższej jakości gotowe instalacje, które łączą w sobie wiele skutecznych technologii oddzielania, podnosząc jakość materiału wyjściowego i jego rzeczywistą wartość. Oznacza to znaczną redukcję kosztów odbarwiania dla naszych klientów, czyli papierni.

Optymalizacja wartości ekonomicznej przy możliwie najniższych kosztach na tonę stanowi krótkoterminowy cel w przypadku każdej z instalacji firmy Bollegraaf. Celem długoterminowym jest zapewnienie niskich kosztów operacyjnych w celu osiągnięcia szybkiego zwrotu inwestycji.

Najważniejsze technologie