Miejskie odpady stałe › Bollegraaf Recycling Solutions

Miejskie odpady stałe

Miejskie odpady stałe › Bollegraaf Recycling Solutions

Miejskie odpady stałe

Miejskie odpady stałe lub odpady z gospodarstw domowych to wyrzucane produkty konsumpcyjne codziennego użytku. Tego rodzaju ogólne odpady zwykle wkłada się do czarnych worków lub koszy na śmieci i składają się one z mieszaniny mokrych i suchych surowców wtórnych, materiałów organicznych, nieorganicznych i biodegradowalnych, w tym odpadów spożywczych, pojemników, puszek, kartonów, opakowań produktów, gazet i tektur.

Jako jeden z wiodących na świecie integratorów systemów firma Bollegraaf wie, w jaki sposób miejskie odpady stałe można przekształcać w wartościowe materiały wtórne i paliwo alternatywne (RDF). Przy rosnącym nacisku władz na sortowanie nieprzetworzonych miejskich odpadów stałych i czynnym poszukiwaniu alternatywnych źródeł energii ważnym rozwiązaniem stało się pozyskiwanie energii z odpadów.

Firma Bollegraaf tworzy wysokiej jakości gotowe instalacje, których działanie jest skoncentrowane zarówno na odzyskiwaniu wartościowych surowców wtórnych, jak i na pozyskiwaniu energii z miejskich odpadów stałych. Celem tego rodzaju instalacji jest oddzielanie, sortowanie i przetwarzanie wartościowych artykułów, takich jak RDF, plastikowe pojemniki, butelki PET, opakowania Tetra Pak oraz szkło oraz minimalizowanie frakcji odpadów przekazywanych do wysypisk śmieci.

Najważniejsze technologie