Odpady plastikowe › Bollegraaf Recycling Solutions

Odpady plastikowe

Odpady plastikowe

Odpady plastikowe › Bollegraaf Recycling Solutions

Odpady plastikowe

Instalacja do odpadów plastikowych oddziela, sortuje i przetwarza wartościowa materiały pakunkowe, takie jak PET, PE, PP czy Tetra Pak, metale zawierające żelazo i niezawierające go, które są następnie układane w bele i przesyłane do ponownego wykorzystania. Wydajne i innowacyjne rozwiązania firmy Bollegraaf usuwają plastik z odpadów, minimalizując w ten sposób ilość odpadów przekazywaną na wysypisko. Nasze urządzenia mogą pracować w połączeniu z istniejącymi odpadami mieszanymi oraz w specjalistycznych instalacjach przeznaczonych wyłącznie do sortowania plastiku.

Optymalizacja wartości ekonomicznej przy możliwie najniższych kosztach na tonę stanowi krótkoterminowy cel w przypadku każdej z instalacji firmy Bollegraaf. Celem długoterminowym jest zapewnienie niskich kosztów operacyjnych w celu osiągnięcia szybkiego zwrotu inwestycji.

Najważniejsze technologie