Odpady mieszane › Bollegraaf Recycling Solutions

Odpady mieszane

Odpady mieszane

Odpady mieszane › Bollegraaf Recycling Solutions

Odpady mieszane

Instalacja do odpadów mieszanych oddziela, sortuje i przetwarza wartościowe artykuły, takie jak gazety, mieszany papier, plastikowe pojemniki, butelki PET, opakowania Tetra Pak i szkło, które są następnie układane w bele i przesyłane do ponownego wykorzystania.

W większości krajów nadal obowiązuje polityka sprzyjająca oddzielaniu materiałów źródłowych, jednak przetwarzania odpadów mieszanych staje się rosnącą alternatywą dla recyklingu mieszanych miejskich odpadów stałych. Na podstawie naszego doświadczenia w Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii firma Bollegraaf ma pewność, że recykling odpadów mieszanych stanowi skuteczną, wydajną i ekologiczną alternatywę dla sposobu, w jaki większość krajów europejskich obecnie gromadzi i przetwarza odpady.

Optymalizacja wartości ekonomicznej przy możliwie najniższych kosztach na tonę stanowi krótkoterminowy cel w przypadku każdej z instalacji firmy Bollegraaf. Celem długoterminowym jest zapewnienie niskich kosztów operacyjnych w celu osiągnięcia szybkiego zwrotu inwestycji.

Najważniejsze technologie