Lubo PaperMagnet › Bollegraaf Recycling Solutions

Lubo PaperMagnet

Przy wskaźniku odzysku sięgającym 98% rozwiązanie PaperMagnet oddziela lekkie materiały 2D, takie jak papier, karton czy folia od materiałów 3D i/materiałów ciężkich, takich jak zbiorniki, butelki czy kamienie. Rozwiązanie PaperMagnet jest doskonale dostosowane do odzysku papieru, kartonów i folii z odpadów mieszanych i podzielonych na dwie grupy z zapewnieniem wysokiego poziomu dokładności.

Zasada oddzielania jest oparta na ustawieniu transportera taśmowego pod dużym kątem nachylenia, wytwarzając siłę podciśnienia na powierzchni taśmy, dzięki któremu materiały 2D zostaną przeniesione w górę, zanim zostaną zwolnione. W zależności od wielkości i składu wprowadzanego materiału można uzyskać wskaźniki odzysku na poziomie od 85 do 98%.

Zobacz nasz film

Lubo Papermagnet