Przekształcanie odpadów w energię › Bollegraaf Recycling Solutions

Przekształcanie odpadów w energię

Przekształcanie odpadów w energię

Przekształcanie odpadów w energię › Bollegraaf Recycling Solutions

Przekształcanie odpadów w energię

Klienci firmy Bollegraaf mogą wytwarzać wysokiej wartości paliwo alternatywne (RDF) z palnych elementów miejskich odpadów stałych (MSW). Odpady są rozdrabniane, suszone i układane w bele, a następnie palone, przy wytwarzaniu energii elektrycznej, wykorzystując tym samym odpady, które w innym przypadku mogłyby znaleźć się na wysypisku. Odpady MSW oraz odpady komercyjne i przemysłowe (C&I) coraz częściej są postrzegane jako zasoby, co w dużym stopniu uzasadnia również prawodawstwo oraz brakiem niektórych materiałów.

Ze względu na zmienność większości odpadów MSW i C&I kluczowe znaczenie dla niezawodności systemów ma możliwość obsługi różnych źródeł wprowadzanych materiałów przy zapewnieniu kontroli wartości cieplnej oraz wielkości uzyskiwanego materiału RDF. System musi być także odpowiednio wyposażony, aby umożliwić odzyskiwanie ze źródła odpadów wartościowych towarów, takich jak plastik. Różnice cech fizycznych, takich jak wielkość, kształt, gęstość czy masa różnych obiektów, umożliwiają skuteczne oddzielanie materiałów żelaznych i nieżelaznych, plastiku, szkła i kamieni oraz drobnych elementów od pozostałych odpadów. Takie wartościowe przedmioty są następnie dostosowywane do ponownego wykorzystania. Dlatego też firma Bollegraaf dostarcza specyficznych dla danego klienta rozwiązań, zapewniając uniwersalność dla celu optymalizacji rentowności.

Doskonale wiemy, że wydajność stanowi kluczowy czynnik, w związku z czym systemy do przetwarzania odpadów firmy Bollegraaf cechuje doskonała historia niskiego poziomu przestojów produkcyjnych. Zapewniają one także pełną kontrolę nad wartością cieplną i wielkością wyjściowego materiału RDF, dzięki czemu mogą Państwo zapewnić swoim klientom materiał RDF o wymaganej specyfikacji.

Elastyczność i wydajność naszych wykonywanych na zamówienie systemów sprawia, że jesteśmy partnerem wybieranym przez większość firmy zajmujących się przetwarzaniem odpadów na całym świecie. Od ponad 55 lat konstruujemy, tworzymy i wdrażamy systemy do sortowania na całym świecie, współpracując z naszymi klientami w celu zapewnienia doskonałego zwrotu z inwestycji. 

Najważniejsze technologie