Umowy o poziomie świadczonych usług › Bollegraaf Recycling Solutions

Umowy o poziomie świadczonych usług
Blocks overlay

Umowy o poziomie świadczonych usług › Bollegraaf Recycling Solutions

Umowy o poziomie świadczonych usług

Umowa dotycząca kontroli 
Regularna kontrola sprzętu lub instalacji firmy Bollegraaf jest bardzo ważna. Dokonujemy kontroli urządzenia na podstawie wcześniej ustalonej szczegółowej listy kontrolnej, obejmującej kwestie: bezpieczeństwa, zużycia i zdarcia, aktualizacji systemu oraz sposobu obsługi urządzenia. Na podstawie wyników kontroli zapewniamy konkretne sprawozdanie z doradztwem w zakresie możliwości udoskonalenia sprzętu i zapewnienia jego doskonałego sposobu działania. Wprowadzenie tych działań umożliwi Państwu maksymalizację i optymalizację sposobu działania urządzenia.

Poza tego rodzaju sprawozdaniami z kontroli zalecamy także klientom przechowywanie w magazynie zapasowych części, ograniczając tym samym ewentualny czas przestoju. Konsekwentne tworzenie sprawozdań zapewnia ochronę i umożliwia naszym klientom tworzenie dokumentacji bezpiecznego i rentownego funkcjonowania sprzętu.

Umowa dotycząca konserwacji profilaktycznej
Kolejnym etapem po pomyślnym zawarciu Umowy dotyczącej kontroli jest zawarcie Umowy dotyczącej konserwacji profilaktycznej. Umowa ta zapewnia ciągłość najlepszego stanu technicznego instalacji.

Do podstawowych celów zawierania takiej umowy należy zapobieganie nieplanowanym przestojom oraz ochrona i udoskonalanie poziomu niezawodności Państwa sprzętu dzięki wymianie części, zanim zostaną one całkowicie zużyte lub przed ich uszkodzeniem. Konserwacja profilaktyczna stanowi doskonały sposób na unikanie zatrzymań produkcji i ograniczenie przestojów.

Zapobieganie nieplanowanym przestojom i zwiększanie ogólnej efektywności sprzętu poprawia produktywność i rentowność. Działania związane z konserwacją profilaktyczną obejmują też kontrole sprzętu, częściowe lub pełne przeglądy sprzętu oraz wymianę oleju i smaru.

Koszty operacyjne
Nasi inżynierowie serwisu terenowego dokonują zapisu wszystkich nieprawidłowości stanu sprzętu, dzięki czemu możemy udoskonalać ogólną efektywność działania Państwa sprzętu. Dzięki zapisywaniu danych na temat Państwa sprzętu wiemy po jakim czasie zostają zużyte konkretne części oraz kiedy należy je wymienić. W ten sposób możemy dokonywać aktualizacji części i usług, zanim zauważą Państwo jakiekolwiek poważne oznaki zużycia — co stanowi kolejny doskonały sposób na zminimalizowanie zatrzymań i przestojów produkcji.

Na podstawie rozległej wiedzy i dużego doświadczenia na temat konstrukcji firma Bollegraaf opracowała model konserwacji składający się z zaplanowanych zadań mających na celu ograniczenie ryzyka wystąpienia nieoczekiwanej awarii. Tego rodzaju umowa obejmuje obsługę naszych inżynierów serwisu oraz części związane ze wszystkimi najważniejszymi zadaniami. Umowa jest zarządzana przez menedżerów projektu przez uzgodnioną liczbę lat lub godzin pracy urządzenia. Wszystkie umowy dotyczące konserwacji profilaktycznej są oferowane w stałych cenach, co zapewnia niezmienność kosztów operacyjnych (OPEX).

Zalety
Umowa o świadczenie usług konserwacyjnych z firmą Bollegraaf zapewnia następujące korzyści:

  • Konserwacja przeprowadzana przez doświadczonych inżynierów firmy Bollegraaf
  • Oryginalne części zamienne
  • Skustomizowany schemat zadań: realizacja zawsze na czas!