Lubo Glass Cleaning System › Bollegraaf Recycling Solutions

Lubo Glass Cleaning System

System ten składa się z wibrującego ekranu z elastycznym pokładem do sortowania, który usuwa frakcje wielkości 0–10 mm z zanieczyszczonego źródła materiału. Frakcja ta może zawierać duże ilości drobnego szkła, powodując ogromne zużycie systemu powietrznego i powinna zostać usunięta ze źródła materiału, zanim dotrze do elementu zmieniającego przepływ powietrza.

Ponieważ element zmieniający przepływ powietrza nie zapewnia czyszczenia frakcji 0–10 mm, w tego rodzaju źródle materiału znajdują się drobne fragmenty papieru. Za ekranem wibrującym znajduje się przykryty transporter z elementem zmieniającym przepływ powietrza umiejscowionym na końcu, z wbudowanym zsypem zbiorczym.

Zobacz nasz film

Bollegraaf Recycling Solutions | FCC Dallas w stanie Teksas