Bollegraaf is uw waardevolle partner voor zero waste recycling technologieën en totaaloplossingen

Infinity-sign

Duurzaamheid

EEN WERELD VAN VERSCHIL CREËREN

We vinden het leuk om recyclingoplossingen te creëren, maar door onze werkwijze te gebruiken om de wereld een betere plek te maken, krijgt ons werk betekenis.

Hoewel we ons realiseren dat we slechts een klein stukje van de puzzel zijn, geloven we zeker dat het werken aan nieuwe ontwikkelingen om problemen met afvalbeheer aan te pakken waardevol is voor de toekomst van deze aarde.

Creating a world of difference

De Bollegraaf Groep zet zich in wezen in om op een klimaatvriendelijke manier waarde te creëren uit afval. Bollegraaf is een van de oudste bedrijven in de recyclingindustrie, het is dynamisch, het blijft innoveren en kan hierdoor worden gedefinieerd als de koploper van de hele recyclingindustrie.”

De urgentie van de overgang naar de circulaire economie

De snelle groei van de wereldbevolking en toenemende consumptie en productie leiden tot een toenemende schaarste van een aantal belangrijke hulpbronnen, meer volatiele prijzen en steeds ernstiger gevolgen voor het milieu. Er wordt geschat dat we, op basis van het huidige economische groeitempo, de natuurlijke hulpbronnen van 3 aardes nodig zouden hebben om de wereldbevolking tegen 2050 te kunnen blijven onderhouden. Dit leidt tot de enige voor de hand liggende conclusie dat we de hulpbronnen die onze planeet ons biedt, met voorzichtigheid moeten beheren en dat we over moeten stappen van een lineaire economie, gebaseerd op het principe van ’take-make-waste’, naar een circulaire economie.*

_

_*Uit de presentatie van Jacqueline Cramer, hoogleraar duurzame innovatie aan de Universiteit van Utrecht, oud-minister van Milieu, de nieuwe ambassadeur van de Nederlandse circulaire economie tijdens de live gestreamde viering van het 60-jarig jubileum van Bollegraaf, 15.09.2021.

Circular economy in one phrase: waste is waste only because we don't value it
Circular economy and waste separation

Circulaire economie is een systemische benadering van economische ontwikkeling die is ontworpen om bedrijven, de samenleving en het milieu ten goede te komen, wat inhoudt dat producten, materialen en hulpbronnen blijven roteren in een systeem van zowel technische als biologische cirkels. De circulaire economie is regeneratief van opzet en heeft tot doel groei geleidelijk los te koppelen van het verbruik van eindige hulpbronnen.

Het concept erkent het belang van een economie die effectief moet werken op alle schaalniveaus – voor grote en kleine bedrijven, voor organisaties en individuen, wereldwijd en lokaal.

3 leidende principes van de circulaire economie zijn :

 • Zo ontwerpen dat afval en vervuiling verdwijnen;
 • Producten en materialen in gebruik houden;
 • Regenereren van natuurlijke systemen.   
Moving to the circular economy with Bollegraaf
Onze missie bij Bollegraaf

Het ontwikkelen en maken van recycling- en sorteersystemen die zorg dragen voor het milieu en de levenskwaliteit en gezondheid van mensen verbeteren door zinvolle innovatie en door de beperkte hulpbronnen van onze planeet op een duurzame manier te gebruiken.

Wat betekent de circulaire economie voor de Bollegraaf Groep?

 • De overgang naar de circulaire economie versnellen: we creëren op een klimaatvriendelijke manier waarde uit afval, terwijl we de veiligheid en werkomstandigheden in recyclingfaciliteiten verbeteren.
 • De circulaire economie is onze kern, zoals onze hierboven genoemde missie laat zien.
 • De circulaire economie staat centraal in onze strategie: een van onze strategische doelstellingen is om de weg naar de circulaire economie te versnellen door samen te werken aan het bouwen van effectieve systemen waarin recyclebare materialen worden teruggewonnen, gerecycled en hergebruikt.
Bollegraaf's goal is to make recycling smart, easy and efficient
Latest recycling technologies for a better future

Centraal in onze innovatieagenda:

Recycling met radicaal verbeterde winstgevendheid, veiligheid en voorbereiding op de toekomst!

Place of Bollegraaf and Lubo in the circular economy

(Geavanceerde) mechanische recycling vormt een belangrijke schakel in de circulariteit van materialen die als voorwaarde hun hoogwaardige staat op een kosteneffectieve, geautomatiseerde manier verzekert en hun verdere circulatie op de markt voor secundaire grondstoffen mogelijk maakt.

Economische winst en levenskwaliteit zonder te vervuilen

Bollegraaf and Lubo represent the advanced mechanical recycling stage in the circular loop

Duurzaamheid betekent niet alleen spreken over het milieu, het moet ook verband houden met economische winst en levenskwaliteit zonder te vervuilen…daarom is duurzaamheid zinvol! Vandaar dat het multidimensionale karakter van duurzaamheid ons bedrijf stimuleert om onze innovatie op een niveau te brengen waarop het beantwoordt aan alle behoeften waar de samenleving om vraagt. De Bollegraaf Groep heeft de volgende zes principes gedefinieerd waarop onze innovatie zich richt:

 • Prestatieverbetering van mechanisch sorteren;
 • Veiligheid van werknemers die onze apparatuur gebruiken;
 • Gebruiks- en onderhoudsgemak van onze apparatuur;
 • Minimale milieu-impact van onze oplossingen;
 • Gezamenlijke benadering van innovatie;
 • Testen is weten.

Het is tijd voor verandering… EEN GROTE!

Big change in the world of circular economy with Bollegraaf

Meer weten?

Krijg wat meer informatie over de volgens Bollegraaf echt duurzame wereldwijde toekomst van onze experts.

NEEM CONTACT MET ONS OP